google-site-verification=MATUvJ1nwY5GKuLX8EjdCFViQJrtBPU_vySYB8HspkI
top of page
Flexbile Diamond Strip and Tapes
Flexible Diamond Emery Strips

Dải và băng kim cương linh hoạt

Dải và Băng kim cương dẻo có thể được quấn quanh chốt hoặc gắn vào que chà nhám bằng chất kết dính nhạy cảm với áp lực. Làm mịn và định hình hầu hết các vật liệu. Dải kim cương có kích thước 3/4 inch x 7 inch, dải 1 inch x 8 inch, 3, 75 inch x 11,63in, 12 inch x 1 inch, 1,57 inch x 11,13 kim cương mạ điện được hỗ trợ Velcro có thể được sử dụng với nhựa cứng dũa để chà nhám bề mặt và cạnh hoặc quấn quanh ngón tay hoặc các dụng cụ khác để vào các khu vực khó tiếp cận để mài bề mặt kính của bạn.
Bộ dải kim cương chứa mỗi viên gồm 60 grit, 120 grit, 200 grit và 400 grit. Các dải này có thể được quấn quanh chốt hoặc gắn trên bề mặt phẳng để có bề mặt cắt lâu dài. Tốt cho việc làm mịn và định hình hầu hết các loại vật liệu.
Dải lưng linh hoạt có kích thước 3/4 "x 7" và có thể được quấn quanh chốt hoặc gắn vào que chà nhám bằng chất kết dính nhạy áp lực. Được sử dụng để làm phẳng hình dạng hầu hết mọi vật liệu. Những dải chà nhám hoàn toàn linh hoạt này rất phù hợp cho các góc hẹp trên đồ gốm hoặc thủy tinh. Dải và băng kim cương linh hoạt có thể được quấn quanh chốt hoặc gắn vào que chà nhám bằng chất kết dính nhạy cảm với áp lực. Làm mịn và định hình hầu hết các vật liệu.

How to Buy
Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge
Reviews
Bình luận

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
Frequenstly Answer Qeustion

Q: What are the situations where diamonds are used as cutting tool?

Diamond excels in "hardness" and "heat diffusibility" as a cutting tool material. CBN, with hardness akin to that of diamond diamond is mainly used for cutting ferrous metal thanks to its lower reactivity than diamond with ferrous metal. Both materials can be polished to form "sharp cutting edge."

Q: What are the benefits of diamond tools?

Advantages. Diamond is one of the hardest natural materials on earth; much harder than corundum and silicon carbide. Diamond also has high strength, good wear resistance, and a low friction coefficient. So when used as an abrasive, it has many obvious advantages over many other common abrasives.

Q: How are diamond tools made?

High-quality Diamond cutting tools are manufactured with electrolytic iron powder where it acts as a part of the binder alloy and offers the specific arrangement of the diamond composites on to the surface of the tools.

Q: How do diamond tools work?

The actual grinding work is done by exposed diamond crystals that are held in place by the metal matrix or bond. Each diamond is supported by a bond tail which trails behind the diamond. While the blade rotates through the material, the exposed diamonds on the surface grind the material.

Q: How are diamond tools made?

High-quality Diamond cutting tools are manufactured with electrolytic iron powder where it acts as a part of the binder alloy and offers the specific arrangement of the diamond composites on to the surface of the tools.

Q: How are diamond tools made?

High-quality Diamond cutting tools are manufactured with electrolytic iron powder where it acts as a part of the binder alloy and offers the specific arrangement of the diamond composites on to the surface of the tools.

bottom of page