Diamond Hand Files

Dũa tay kim cương linh hoạt

Tệp tay kim cương được thiết kế cho mục đích sử dụng chung có sẵn ở bốn kích cỡ cấp khác nhau, Các tệp này được cung cấp riêng lẻ hoặc theo bộ gồm bốn cấu hình khác nhau. Được làm bằng nhựa cứng với kim cương uốn dẻo được dát mỏng trên bề mặt hồ sơ. Công cụ chà nhám tốt nhất trên thị trường và lý tưởng để chà nhám bằng tay ở những khu vực nhỏ, khó tiếp cận. Các bộ chứa bốn kiểu giống nhau ở các góc độ khác nhau. Bộ chứa 11⁄2 "x 3⁄4" phẳng, 13⁄4 "x 1⁄2" phẳng, 21⁄2 "x 1⁄4" phẳng và một nửa vòng, 13⁄4 "x 3⁄8 ".

Flexible Diamond Hand Files